Toetreden tot het merk

Voordelen

Procedure ?

  1. Vraag via dit webformulier certificering aan voor één of meerdere van uw producten
  2. Uw product(en) wordt onderworpen aan een audit
  3. Na de audit ontvangt u een auditverslag en een voorstel met betrekking tot het circulaire paspoort
  4. U keurt het circulaire paspoort goed
  5. U ondertekent de certificeringsovereenkomst waarna uw product het certificeringsmerk ontvangt
  6. Een steekproefsgewijze controle kan tot 12 maanden na uitreiking worden uitgevoerd
  7. Een follow-up audit staat elke 48 maanden gepland.

Audit

De producenten ondertekenen een verklaring op eer dat alle informatie correct en volledig is.

Controles

CIRCULAR HOTEL INTERIOR verbindt zich ertoe de in de audit verstrekte en op deze website gepubliceerde gegevens na 12 maanden bij een willekeurige steekproef te controleren. Indien er onnauwkeurigheden optreden, zullen de nodige controles worden uitgevoerd om deze zo snel mogelijk te corrigeren.
CIRCULAR HOTEL INTERIOR is niet verantwoordelijk voor de door de producenten verstrekte informatie.

Duurtijd

Een follow-up audit vindt elke 48 maanden plaats.

Kosten

De audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk expert. De kostprijs van deze audit is volledig afhankelijk van het aantal producten die aan de audit onderworpen zijn. Vraag hier alvast een prijsofferte.
Na de audit betalen de producenten een jaarlijkse bijdrage voor elk gecertificeerd product. Deze bijdrage dekt tevens de onderhouds- en promotiekosten van deze website.

Gebruiksreglement

Beschikbaar op aanvraag via hello@circularhotelinterior.com