Over

Het Europees Parlement promoot de circulaire economie en definieert deze als volgt: “een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om hun waarde te behouden. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden. Deze kunnen keer op keer productief worden gebruikt, waardoor opnieuw waarde wordt gecreëerd.
Dit staat in schril contrast met het traditionele, lineaire economische weggooimodel, dat gebaseerd is op een ‘take-make-dispose’ aanpak”.

Aangezien circulaire economie erg ‘in’ is en de definitie ervan voor interpretatie vatbaar kan zijn, biedt het certificeringsmerk ‘CIRCULAR Hotel-Interior’ duidelijkheid over wat wordt verstaan onder een ‘circulair product’ en biedt het een objectieve en onpartijdige certificering voor producten, zodat kopers weloverwogen keuzes kunnen maken. Er zijn veel criteria waarmee rekening gehouden moet worden en sommige bedrijven bestempelen hun product al vlug als circulair zonder dit echt wetenschappelijk of technisch te onderbouwen.

De producten die het certificeringsmerk ‘CIRCULAR Hotel-Interior’ dragen, worden allemaal als circulair beschouwd op ten minste één van de volgende vier gebieden van circulariteit: ecodesign, ecoproductie, levensduurverlenging en afvalvermindering. Alle producten die voor certificering zijn ingediend, worden onderworpen aan een audit.  De producten die voldoen aan de criteria van ten minste één gebied van circulariteit, ontvangen het certificeringsmerk.
De vier gebieden van circulariteit worden voorgesteld aan de hand van pictogrammen. Elk gecertificeerd product wordt gemarkeerd met de pictogrammen van de verschillende circulariteitsgebieden waaraan het product voldoet. Producten die worden gemarkeerd met vier pictogrammen zijn de meest voorbeeldige. Uiteindelijk zijn het de pictogrammen die het circulaire paspoort van het product moeten voorstellen.

Het certificeringsmerk ‘CIRCULAR Hotel-Interior’ vergemakkelijkt de keuze van een circulair product. Elke voorschrijver over aankoper kan rechtstreeks bij de producent specifieke documentatie opvragen.

Context, Missie, Doel:

Het certificeringsmerk ‘CIRCULAR Hotel-Interior’ kadert binnen het Interreg-project Ecy-Twin. Ecy-Twin is een interregionaal project (Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen) dat kan rekenen op financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Waalse en Vlaamse Gewest. Doel van het project is bedrijven die actief zijn in het grensoverschrijdende gebied in de textiel-, hout- en meubelsector te ondersteunen bij de omschakeling van hun economische modellen naar duurzame groei.

Het doel van het certificeringsmerk ‘CIRCULAR Hotel-Interior’ is om zichtbaarheid te geven aan bedrijven die reeds concreet inzetten op vlak van circulariteit. Ook willen we met het certificeringsmerk ‘CIRCULAR Hotel-Interior’ andere bedrijven een duwtje in de rug geven richting circulaire economie en de ontwikkeling van duurzamere producten. Circulaire producten krijgen op deze manier meer zichtbaarheid wat hen toelaat samen nieuwe markten te veroveren.

Ecodesign

Het product werd zo ontworpen dat het demonteerbaar, repareerbaar, recycleerbaar of biologisch afbreekbaar is.

Ecoproductie

Tijdens de productiefase van een product, hield de producent rekening met enkele circulariteitscriteria, de belangrijkste zijn: gebruikte materialen en hun herkomst, productie en het gebruik van hernieuwbare energie.

Levensduurverlenging

Hoe langer een product wordt gebruikt, hoe beter voor het milieu. Het moet namelijk minder snel vervangen worden door een nieuw product waarvan de productie op zich al een ecologische impact heeft. Het bedrijf zet in op levensduurverlenging van het product door bijvoorbeeld refurbished producten aan te bieden, reserveonderdelen en reparatie-instructies ter beschikking te stellen of een procedure voor terugname op te zetten.

Afvalvermindering

Van hergebruik en recyclage van productieafval tot industriële symbiose, afvalvermindering slaat op elke strategie waarop wordt ingezet om de productie van afval te controleren en te verminderen.

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Partners:
Geassocieerde partners:
Met de steun van: